Kovács Erzsébet

Többváltozós adatelemzés

A közgazdasági képzésben a Többváltozós adatelemzés és a Többváltozós statisztikai modellezés c. tárgyak hallgatóinak készült jegyzet az elemzési módszerek matematikai háttérének és az alkalmazás elofeltételeinek bemutatása után az SPSS-ben elvégezheto elemzés technikáját és a mintapéldák eredményeinek értelmezését tárgyalja. Az alapok ismertetése során kitérünk az adatok „elokészítésére” is. Valós gazdasági, pénzügyi és demográfiai adatok elemzése mellett egyszeru számpéldákkal is illusztráljuk az elemzési munka buktatóit. Az elemi statisztikai módszereket követoen ismertetjük a statisztikai táblázás lehetoségeit, majd sorba vesszük a pénzügyi területen használt legfontosabb többváltozós adatelemzo módszereket: a klaszterezést, a lineáris és logisztikus regresszió elemzést, a diszkriminanciaanalízist, a faktorok keresését és a többdimenziós skálázást lehetoségeit.

A tananyaghoz kapcsolódó adattáblák letölthetok innen: https://www.typotex.hu/index.php?page=ELTE%20TTK

 

 

Ajánlott könyvek