Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

Tudomány és kultúra

A fi­zi­kus szer­ző a tu­do­mány és kul­tú­ra, a tu­do­mány és a tár­sa­da­lom kü­lön­bö­ző te­rü­le­te­it át­fog­va mai prob­lé­má­kat ele­mez.

A fi­zi­ka nem zárt tu­do­mány, ha­té­kony­sá­gát a ma­te­ma­ti­ká­val érte el, és nél­kü­le se kémia, se bio­ló­gia nem tár­gyal­ha­tó. A fi­zi­ka ak­tu­á­lis lá­tás­mód­ja min­dig ha­tás­sal volt a fi­lo­zó­fi­á­ra is, és ma már olyan "át­hal­lá­sok" hoz­nak je­len­tős si­kert, mint a sta­tisz­ti­kus me­cha­ni­ka és a pénz­pi­a­ci moz­gá­sok. A fi­zi­ka je­len­tő­sé­ge a ter­mé­szet­tu­do­má­nyok­ban, a napi prob­lé­mák­ban - ez a kötet első ré­szé­nek té­má­ja. Ezt kö­ve­tő­en a tu­do­mány­nak az ok­ta­tás­ban be­töl­tött sze­re­pét, végül pedig az egye­te­mes és hazai tu­do­mány vi­szo­nyát is­mer­he­ti meg az Ol­va­só. Ez utób­bi a ma­gyar ter­mé­szet­tu­do­má­nyok sok olyan ered­mé­nyét mu­tat­ja fel, ame­lyek­re, ha va­la­mi­re, iga­zán büsz­kék le­he­tünk, csak éppen éppen a szak­mai kö­rö­kön kívül nem is­mer­tek. Ezen igyek­szik se­gí­te­ni a könyv.Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 1370 HUF
Könyvméret: B/5, 321 oldal
Kiadás éve: 2009
ISBN-13 978-963-2790-52-7
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Tartalom
7–8 (2) 342 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Előszó
9–9 (1) 341 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Bevezetés – Kultúra, civilizáció és tudomány
11–26 (16) 419 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Köszönetnyilvánítás
323–323 (1) 329 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  Tudomány és kultúra (teljes e-könyv) 1–323 (323) 4.1 MiB 1370 PDFKiveszem a kosárbólTörlés a kosaramból 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  Ahogy a természettudomány látja a világot 27–95 (69) 1.4 MiB 350 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  Tudományos eredmények és alkalmazásaik 97–133 (37) 1.4 MiB 190 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 3  Az energiakérdés 135–180 (46) 1.5 MiB 230 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 4  A tudomány múltja, jelene és jövője 183–243 (61) 633 KiB 310 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 5  Tudomány és társadalom 245–277 (33) 493 KiB 170 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 6  Egyetemes tudomány – magyar tudomány 279–320 (42) 664 KiB 210 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::