Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

Róka Sándor (szerk.)
Matematikusok

- Mitől lesz va­la­ki jó ma­te­ma­ti­kus? Mi­lyen tu­laj­don­sá­gok­kal kell bír­nia?
Erre a ri­por­te­ri kér­dés­re Erdős Pál ezt vá­la­szol­ta:
- Nyil­ván el­ső­sor­ban a te­het­ség fon­tos, de ez ön­ma­gá­ban nem elég. Kell egy bi­zo­nyos szor­ga­lom, és kell egy bi­zo­nyos ér­dek­lő­dés. Rényi szok­ta mon­da­ni: Ha jó­ked­vű va­gyok, akkor ma­te­ma­ti­ká­val fog­lal­ko­zom, hogy jobb kedvű le­gyek. Ha rossz­ked­vű va­gyok, akkor ma­te­ma­ti­ká­val fog­lal­ko­zom, hogy el­múl­jon a rossz­ked­vem. Tehát az ér­dek­lő­dés a te­het­ség mel­lett rend­kí­vül fon­tos. Turán Pál is ilyen volt, úgy­szól­ván min­den kö­rül­mé­nyek kö­zött tu­dott ma­te­ma­ti­kát csi­nál­ni, in­ter­ná­ló­tá­bor­ban is, a II. vi­lág­há­bo­rú­ban.
A kö­tet­ben vá­la­szo­kat ta­lá­lunk az előb­bi kér­dés­re. Ki­vá­ló szer­zők mu­tat­ják be, ho­gyan éltek és dol­goz­tak az el­múlt év­szá­za­dok­ban a kor leg­ki­vá­lóbb ma­te­ma­ti­ku­sai.
Az írá­sok­ból meg­is­mer­jük a ma­gyar­or­szá­gi ma­te­ma­ti­ka tör­té­ne­té­nek több fon­tos sze­rep­lő­jét, és né­hány át­te­kin­tő cikk be­mu­tat­ja a hazai ma­te­ma­ti­kai éle­tet, ami­ből az is ki­de­rül, ho­gyan lett Ma­gyar­or­szág ma­te­ma­ti­kai nagy­ha­ta­lom.



Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Oldalár / teljes könyv: 4.5 HUF
Oldalár / fejezet: 5 HUF
Ára: 1080 HUF
Könyvméret: A/5, fűzve, 240 oldal
Kiadás éve: 2008
ISBN-13 978-963-2790-07-7
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Tartalom
5–5 (1) 215 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
PDF Vízjelekkel megjelölt  Matematikusok (teljes e-könyv) 1–239 (239) 965 KiB 1080 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 1  Szőkefalvi-Nagy Béla: Riesz Frigyes 7–23 (17) 273 KiB 90 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 2  Tandori Károly: Fejér Lipót 25–39 (15) 263 KiB 80 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 3  Varga Antal: Neumann János 41–62 (22) 281 KiB 110 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 4  Simonovits Miklós és T. Sós Vera: Erdős Pál 63–99 (37) 324 KiB 190 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 5  Katona Gyula: Rényi Alfréd 101–110 (10) 240 KiB 50 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 6  Reuben Hersh and Vera John-Steiner: A Visit to Hungarian Mathematics 111–149 (39) 317 KiB 200 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 7  Surányi János: 100 éves a társulatunk 151–157 (7) 233 KiB 40 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 8  Császár Ákos: Matematikai kutatások hazánkban 159–176 (18) 265 KiB 90 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 9  Erdős Pál: Csodagyerekek 177–193 (17) 263 KiB 90 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 10  Székely J. Gábor: Ahol a zsenik felbukkantak 195–199 (5) 226 KiB 30 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 11  Pach János: A megtestesült analízis 201–219 (19) 275 KiB 100 PDFKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt 12  Alpár László: A matematikusok fejedelme 221–239 (19) 268 KiB 100 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::