Ez az oldal sütiket használ

A www.interkonyv.hu webáruházának felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

A repülés megszállottai

A re­pü­lés­hez mil­li­ók adják mun­ká­ju­kat ku­ta­tó­in­té­ze­tek­ben, gyá­rak­ban és pi­ló­ta­fül­kék­ben, de csak ke­ve­se­ket aján­dé­koz meg a sors ak­ko­ra te­het­ség­gel, el­szánt­ság­gal és sze­ren­csé­vel, hogy éppen jókor le­gye­nek jó he­lyen, s így lát­vá­nyo­san na­gyot len­dít­hes­se­nek e cso­dá­la­tos tu­do­mány fej­lő­dé­sén. Ez a könyv tu­cat­nyi zseni sor­sát kö­ve­ti végig, akik nem csu­pán ma­ra­dan­dót al­kot­tak a re­pü­lés te­rü­le­tén, de sze­mé­lyi­sé­gük, élet­út­juk is kü­lön­le­ge­sen ér­de­kes és ta­nul­sá­gos. Van kö­zöt­tük, aki­nek neve már éle­té­ben fo­ga­lom­má vált, mint Zep­pe­lin, Mes­ser­schmitt vagy Tu­pol­jev, má­so­ké mél­tat­la­nul me­rült a fe­le­dés ho­má­lyá­ba, mint az eu­ró­pai re­pü­lés­ben több­szö­rö­sen út­tö­rő Al­ber­to San­tos-Du­mont. A könyv meg­pró­bál nem csu­pán nekik elég­té­telt adni, de el­osz­lat­ni né­hány köz­ke­le­tű tév­hi­tet, elő­íté­le­tet is. A hősök sorsa mel­lett ma­radt még hely né­hány fon­to­sabb fel­fe­de­zé­sük, ta­lál­má­nyuk rövid, köz­ért­he­tő is­mer­te­té­sé­re.


Kategória: Műszaki tudomány

Kiadó: Typotex Kiadó
Könyv nyelve: Magyar
Megvásárolható e-könyv: igen
Kereshető: igen
Ára: 1500 HUF
Könyvméret: B/5, 182 oldal
Kiadás éve: 2009
ISBN-13 978-963-2790-67-1
 

Szabadon megtekinthető részek

#KönyvcímOldalakMéretParancsok
PDF Tartalomjegyzék
5–6 (2) 247 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Bevezetés
7–8 (2) 337 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF Tárgymutató
175–179 (5) 294 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése
PDF A Kiadó ajánlata
180–182 (3) 337 KiB PDF LetöltésFájl letöltése  MegtekintésFájl megtekintése

Megvásárolható részek

#KönyvcímOldalakMéretÁr (HUF)Kosárba
EPub  A repülés megszállottai - ePub (teljes e-könyv) 6.6 MiB 1500 EPubKosárbaKosaramba teszem 
PDF Vízjelekkel megjelölt  A repülés megszállottai (teljes e-könyv) 1–182 (182) 7.7 MiB 1500 PDFKosárbaKosaramba teszem 
Kosaram: basket
Könyvespolcom: basket
Még könyvek: basket
Felület nyelve ::

Valuta ::