Moharos István - Oldal István - Szekrényes András

Végeselem-módszer

Szerkesztette: Kovács Ádám

A tananyag ismerteti a végeselem-módszer kialakulásának történetét, matematikai alapjait és
szerepét a gépészmérnöki tervezői munkában. Tárgyalja a módszer megértéséhez szükséges
kontinuummechanikai alapfogalmakat és egyenleteket. Bemutatja a tervező munkákban
leggyakrabban használt elemtípusokat (rúd, gerenda, sík, tengelyszimmetrikus, vékony lemez és
héjelemek). A teljes potenciális energia minimum elvéből kiindulva tartalmazza a térben diszkretizált
lineárisan rugalmas testekre vonatkozó mátrix egyensúlyi egyenlet levezetését és a különféle
modellekre vonatkozó együttható mátrixok felépítését. Rúdfeladatoknál bemutatja a
mozgásegyenlet felépítését és a sajátfrekvenciák számítási módját.
Az elméleti fejezetek megértését nagyban elősegíti a számos kidolgozott mintapélda és az ipari
gyakorlatból vett valós feladatok megoldásának részletes tárgyalása.

Ajánlott könyvek