Koós Antal

Python a gépben

Programozási tankönyv teljesen kezdőknek, ajánlott a középiskola első osztályától

A digitális írástudás fejlesztésére készült mű, amely bevezet a programozás rejtelmeibe. Az olvasónak nem szükséges rendelkeznie semmilyen programozási előismerettel! A könyv egyedi megközelítést alkalmaz, amely szakít a programnyelv elemeit referenciaszerűen sorra vevő módszerrel, vagy azzal, amelyik vicces hozzáállással gyerekjátéknak próbálja beállítani a programozás elsajátítását. Programozni tanulni komoly munka, ami azonban egyidejűleg élvezetes foglalatosság is lehet. A könyv a középiskola első évfolyamától kezdve ajánlott, de nem csak a diákok és a tanárok számára, hanem a szélesebb olvasóközönség részére is. A nem informatikát oktató tanárok is haszonnal forgathatják; a példák és feladatok több szaktárgy ismeretanyagából merítenek, beleértve a magyar irodalmat és a történelmet. A programozási eljárások és módszerek konkrétan a Python 3 nyelv megismertetésével kerülnek bemutatásra, amelyet egyesek a 21. század Basic-jének is neveznek, és amelynek használata során nemigen kell a magyar nyelv helyes használatát csorbítani. A teljesen kezdő szintről induló olvasó a mű értő végigolvasása után, a példák és a feladatok áttanulmányozásával, „profi” tudásra tehet szert, amit képes lesz a tanulmányai vagy munkája során segítségül hívni. Egy második programnyelv elsajátítása is könnyebb lesz számára, ha erre a későbbiekben valamilyen okból szüksége lenne. A könyvhöz csatolva elérhetők a tárgyalt programok forráskódjai is.

 

Ajánlott könyvek