Bagyinszki Gyula - Szakál Zoltán - Pinke Péter - Nagyné Halász Erzsébet - Mészáros István - Szabó Péter János - Kovács-Coskun Tünde - Dobránszky János - Berecz Tibor - Varga Péter

Anyagtudomány

Szerkesztette: Szakál Zoltán

Az Anyagtudomány c. tananyag keretében megismerkedhet az olvasó a műszaki
gyakorlatban alkalmazott anyagok szerkezetével, fémek, ötvözetek kristályosodási folyamatával, szerkezet és tulajdonság összefüggésével, az anyagvizsgálat elméletével, gyakorlatával, a hőkezelés elméleti és gyakorlati alapjaival, a vas-szén ötvözetek csoportosításával, szabványos anyagjelöléssel. Ismertetésre kerül a nemfémes anyagok általános csoportosítása, a polimerek szerkezete, tulajdonságai. A tananyag komplexen ismerteti az anyagjellemzők értelmezését, az anyagok kiválasztásának szempontjait.

Ajánlott könyvek