Juhász Júlia

Hitek, sorsok, vallomások

Olyan emberekről, olyan karakteres személyiségekről szól ez az interjúkötet, akik mélyen hittek valamely eszmében, alapértékben, és erre tették fel az életüket.
Egy ideológiával átjárt világban - a negyvenes-ötvenes években - milyen a hittel fűtött ember hite, hogyan motiválja cselekedeteit, miként viseli el, ha hite és a valóság a szeme láttára kerül összeütközésbe? Huszonkét beszélgetőtársát megszólaltatva, a szerző erre keresi a választ.
Az életsorsokból a hithűségnek színe is, visszája is kiviláglik. Színe lehet a dinamizmus, az áldozatkészség, az akaraterő, a változtatni akarás progresszivitása, fonákja lehet a hit dogmává merevedése, a messianisztikus térítési kényszer, az intolerancia, más hitének semmibe vevése, eltiprása. Színe is, visszája is végigkísérte az emberiség történelmét.
Különböző hitű emberek - jobbára közismert személyiségek - hol megrázó, hol kalandos élettörténetein keresztül emberi sorsok mélyére nézve, viselkedésük mozgatórugóit megismerve juthat közelebb az olvasó egy korszak, egy generáció megértéséhez.

Ajánlott könyvek